Żegnamy...

luto_black_ribbon1

„Ktoś tutaj był i był,
A potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma…”
Wisława Szymborska

Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę, emerytowaną Nauczycielkę języka polskiego, która pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu  w latach 1992-2012, wspaniałego, wrażliwego Pedagoga, Wychowawczynię wielu pokoleń młodzieży,

ś.p. mgr Krystynę Fac.

W osobie Zmarłej żegnamy prawego człowieka, który całe życie poświęcił pracy z młodzieżą. Jej optymizm i siła, które czerpała z każdego dnia, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Dzieciom i całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 12 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w Wałdowie.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu