E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA  NADOBOWIĄZKOWE / KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W GIMNAZJUM NR 8

w II semestrze roku szkolnego  2018/2019

 

Lp.

Rodzaj zajęć / nazwa koła

Prowadzący/

 ilość uczniów

Terminy spotkań

1.

Koło polonistyczne ( przygotowanie do konkursów i olimpiad) dla kl. 3g

A. Górecka

piątek 14.35 – 15.20

 

2.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. 3g

A. Górecka

wtorek 13.40 – 14.25

3.

Koło polonistyczne (zajęcia przygotowujące do konkursów) dla 3h

L. Murawska

poniedziałek

15.30 - 16.15.

4.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. 3j

L. Murawska

Wtorek 15.30 - 16.15.

 

5.

Koło matematyczne

M. Nitkiewicz

wtorek 13.40 - 14.25

 

6.

Koło matematyczne dla kl. 3h

 

M. Oszwa

poniedziałek 8.00 – 8.45

 

7.

Koło biologiczno-ekologiczne

E. Michalewicz

wtorek 14.35 – 15.20

 

8.

Koło chemiczne

A. Rojek-Oleńska

środa 14.35 – 15.20

 

9.

Koło geograficzne

C. Alaszkiewicz

 

środa 14.35 - 15.20

 

10.

Koło geograficzne

J. Mazuś

czwartek 14.35 – 15.20

 

11.

Koło historyczne

P. Ciach

środa 14.35 – 15.20

 

12.

Konsultacje z  historii- kl. 3h i 3j

M. Kosińska

poniedziałek 15.00-16.00

 

13.

Koło z języka angielskiego

A. Jacewicz

poniedziałek 8.00 – 8.45

 

14.

Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do konkursów

R. Szczepańska

środa  8.00 - 8.45

 

15.

Koło z języka angielskiego

M. Warno

wtorek 14.35 – 15.20

 

16.

Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu gimn.

A. Żbikowska

czwartek  7.10 - 7.55

 

17.

Zajęcia wyrównawcze z j. rosyjskiego

M. Chylińska

wtorek 15.30 - 16.15

 

18.

Konsultacje z j. hiszpańskiego

A. Feler

czwartek 15.30 – 16.15

 

19.

Konsultacje z j. niemieckiego

K. Kozłowska

środa 14.35- 15.20

 

20.

Zajęcia na strzelnicy

P. Kugler

C. Wójciak

środa 7.10- 8.45

 

21.

Koło Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

A. Romanik

wtorek 15.20 - 17.20

 

 

 

ZAJĘCIA  NADOBOWIĄZKOWE / KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

w II semestrze roku szkolnego  2018/2019 

 

Lp.

Rodzaj zajęć / nazwa koła

Prowadzący

Terminy spotkań

1.

Strzelnica

 Patrycja Kugler

Cyprian Wójciak

  Środa 7.10-8.45

2.

Koło Pierwszej Pomocy

 Angelika Romanik

 Wtorek 15.20- 17.20

3.

Koło historyczne

Piotr Ciach

 Środa 15.20- 16.15

4.

Konsultacje z historii

Marzena Kosińska

 Poniedziałek 16.00-17.00

5.

Konsultacje dla maturzystów

– język angielski

Agnieszka Hartman

 Piątek 7.10-8.00

6.

Konsultacje 

– język angielski

Patrycja Kugler

Piątek 7.10-7.55

7.

Konsultacje dla maturzystów

– język angielski

Anna Żbikowska

Środa 8.00-8.45

8.

Przygotowanie do matury

-język angielski

Małgorzata Warno

Piątek 9.50-10.35

9.

Koło matematyczne

Marek Nitkiewicz

 Poniedziałek 8.00-8.45

10.

 Zajęcia dodatkowe wspierające przygotowanie do matury z matematyki

Beata Sucharska

 Środa 8.55-9.40

11.

Konsultacje dla maturzystów z geografii

Janina Mazuś

 Czwartek 13.40-14.25

12.

Konsultacje dla maturzystów

-język niemiecki

Katarzyna Kozłowska

 Środa 14.30-15.20

Lp.

Rodzaj zajęć / nazwa koła

Prowadzący

Terminy spotkań

13

Dodatkowe zajęcia z fizyki 2d

 Agata Jakubczyk

Wtorek 12.35-13.30

14

Dodatkowe zajęcia z fizyki dla maturzystów

 Agata Jakubczyk

Poniedziałek 12.35-13.30

Środa 7.10-7.55

15

Dodatkowe zajęcia z biologii 1b

Ewa Michalewicz

Wtorek 12.45-13.30

16

Dodatkowe zajęcia z biologii 2b

Ewa Michalewicz

 Poniedziałek 9.50-10.35

17

Przygotowanie do matury- koło biologiczne 3b

Ewa Michalewicz

Poniedziałek 12.45-13.30

18

Przygotowanie do matury- koło biologiczne 3c

Ewa Michalewicz

Poniedziałek 8.00-8.45

19

Dodatkowe zajęcia z chemii 1b

Leszek Lenart

Poniedziałek 12.45-13.30

20

Dodatkowe zajęcia z chemii 2b

 

Alicja Rojek-Oleńska

Piątek 14.35-15.20

21

Przygotowanie do matury- koło chemiczne 3c

Leszek Lenart

Wtorek 8.00-8.45

22

Koło ekologiczne Certyfikatu Zielonej Flagi

Ewa Cygan- Sidorkiewicz

 zadaniowo

.23

Zajęcia przygotowujące do konkursów

Anna Luiza Górecka

 Wg potrzeb

14.25-15.20

24

Konsultacje dla maturzystów

Agnieszka Błaszczyk

 Środa 15.30