Wspomnienie o Krystynie Fac

Krystyna Fac.archiwum szkoły.1

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem dyrekcja, nauczyciele, absolwenci i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum nr 8 w Elblągu przyjęli wiadomość o śmierci Krystyny Fac, nauczycielki w tym Zespole Szkół Ogólnokształcących w latach 1992-2012, wcześniej w Liceum Medycznym w Elblągu, odznaczonej w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2012 r. Złotym Medalem za długoletnią pracę.

 

Pani Profesor Krystyna Fac zmarła nagle w wieku 68 lat, w dniu 8 lipca 2017 r.

Ze szkołą pożegnała się w grudniu 2012 r. po jubileuszu 65-lecia, którego była współorganizatorką. Mimo odejścia na emeryturę utrzymywała kontakt z koleżankami i kolegami z pracy, z uczniami, pozostała czynnym egzaminatorem maturalnym, uczestnikiem uroczystości jubileuszowych i innych wydarzeń świątecznych.

W osobie Zmarłej Koleżanki, Przyjaciółki, Wychowawczyni rzeszy naszych absolwentów, Nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze, Pedagoga, wieloletniego pracownika ZSO żegnamy wspaniałego, wrażliwego człowieka, który poświęcił swoje zawodowe życie pracy z młodzieżą. Pani Krystyna pozostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa, serdeczna, wspaniałomyślna, która z pasją dzieliła się swoją wiedzą, przekonując młodych ludzi, że warto się uczyć, poszerzać swoje horyzonty. Była wyjątkowo lubiana przez uczniów, którzy cenili Jej ciekawe lekcje, inspiracje do nauki, zachętę do udziału w konkursach, a przede wszystkim za tolerancję i zrozumienie ich słabości i błędów. Z wielkim zaangażowaniem pomagała uczniom w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Była bardzo otwarta, życzliwa, chętnie dzieliła się doświadczeniem dydaktycznym, użyczała książek i zgromadzonych przez siebie materiałów, przekazując swoją spuściznę po odejściu na emeryturę koleżankom.

Przyjazne usposobienie Pani Krystyny Fac sprawiało, że każdego obdarowywała uśmiechem i wsparciem. Każdy mógł liczyć na jej pomoc i radę.

Wielu Jej podopiecznych podejmowało studia humanistyczne, odbywało u Niej praktyki pedagogiczne,kontynuowało naukę w różnych dziedzinach. Jako wychowawca doceniała swoich uczniów, co skutkowało licznymi spotkaniami z absolwentami.

Pani Krystyna Fac jest autorką opracowania dziejów szkoły z lat 1945-2007, opublikowanego w monografii książkowej: 60 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu (Elbląg 2007). Miała wziąć udział w najbliższym jubileuszu 70-lecia szkoły w październiku, niestety, dołączyła do szeregu ś.p. Profesorów. Na zawsze pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.

W Zmarłej straciliśmy Przyjaciela naszej placówki.

Cała społeczność szkolna łączy się w głębokim smutku z Rodziną i Najbliższymi Pani Krystyny Fac.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu