Warsztaty w Olsztynie

IMAG0175

4 lutego licealiści z klas: I B i II B, pod opieką nauczycielek: pani Alicji Rojek, Agnieszki Błaszczyk, Anny Góreckiej i Ewy Michalewicz, wzięli udział w warsztatach na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Biotechnologii przeprowadzili z uczniami profesjonalne zajęcia laboratoryjne, nt.:

1. „Fotosynteza – klucz życia”(prowadząca: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM)

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z procesem fotosyntezy – jego rodzajami, przebiegiem i rolą w życiu człowieka. Uczniowie poznali także właściwości fizyczne i chemiczne chlorofilu oraz izolowali barwniki fotosyntetyczne.

2.     „Jak funkcjonuje roślina?”(prowadzący: dr Anna Źróbek-Sokolnik, dr Grzegorz Fiedorowicz)

W trakcie zajęć licealiści obserwowali okazy żywe i preparaty makro- i mikroskopowe. Mieli także okazję wykonać samodzielnie preparaty mikroskopowe. Celem warsztatów było powiązanie budowy anatomicznej i morfologicznej roślin z ich funkcjonowaniem.

3. „Nauka czytania DNA”(prowadzący dr Grzegorz Panasiewicz)

Podczas zajęć uczestnicy poznali historyczne i współczesne metody sekwencjonowania DNA oraz samodzielnie odczytywali DNA.

Do Elbląga uczniowie wrócili zmęczeni, ale zadowoleni i spragnieni pogłębiania zdobytej wiedzy.

 

Organizatorka wyjazdu:

Ewa Michalewicz

(nauczycielka biologii