Stypendium szkolne - zawiadomienie

stypendia_1_0

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkole proszone są o odbiór zawiadomień dotyczących terminu wydania decyzji stypendialnych. Odbiór w godzinach pracy pedagoga i psychologa – gab. 25.