Stypendia szkolne - odbiór decyzji - I tura

pobrane1

Decyzje 'Stypendia szkolne' wnioskodawcy (osobiście) mogą odbierać u p. Ewy Skomorowskiej (gab. 37) w godz. 8.00-14.00. Ostateczny termin rozliczenia stypendium - 14.12.2018r.