Stypendia szkolne - I tura

stypenidia

Decyzje - stypendia szkolne I - tura wnioskodawcy (osobiście) mogą odbierać u p. Ewy Skomorowskiej  (gab.37) od 28.11.2017r. (w godzinach 9.00 - 14.00)pedagog ZSO 
Anna Koka-Haufa