Stypendia szkolne

stypendia_1_0
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 można pobrać od 2 września:
- w gabinecie pedagoga ( w godzinach pracy pedagoga)
- na stronie  https://eped.pl w module STYPENDIA

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł netto (dochody za sierpień 2019). W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Wnioski proszę składać do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie 13.09.2019r (piątek do godziny 14:00)

pedagog I LO
Anna Koka-Haufa