Stypendia - gimnazjum

stypendia_1_0

Wnioski stypendialne i informacje o stypendium można uzyskać u pedagoga szkolnego Anny Koka-Haufa w gab.25. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie  III klasy gimnazjum (średnia ocen w klasie III z przedmiotów za I semestr w nauki 5,20 lub wyżej). Są to:

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA  NA  WYRÓWNYWANIE SZANS   EDUKACYJNYCH   DLA UCZNIÓW  ELBLĄSKICH    SZKÓŁ ZA  WYNIKI  OSIĄGNIĘTE W  GIMNAZJUM W ROKU  SZKOLNYM   2018/2019

Wnioski należy złożyć do 15 lutego 2019 roku               

w Urzędzie Miejskim w Elblagu ul. Łączności 1, Biuro Podawcze – stanowisko numer 3.

Do wniosku należy dołączyć:

- wykaz ocen za poprzedni semestr, poświadczony przez szkołę

- kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem

- w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.