Spotkanie w sprawie rekrutacji

board-73496_960_720

27 lutego 2019r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Elblągu odbędzie się spotkanie z rodzicami przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych (SP 8, SP 14, SP 21, SP 23) i klas III gimnazjum (GIM 3, GIM 8, GIM 9) z Elbląga.
Podczas spotkania zostaną przekazane informacje na temat:
- rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,
- egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019r.,
- wyników ankiety uczniów Szkoła moich marzeń,
- wniosków ze spotkania z dyrektorami szkół średnich w Elblągu