E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Psycholog

Kamila Maciejkowicz

Telefon: 55 625 8904

 

Godziny pracy 

 

Kamila Maciejkowicz

 

Psycholog

 

 

Poniedziałek

10.00-13.30

Psycholog szkolny

Wtorek

7.10-10.40

Psycholog szkolny

Środa

12.00-15.00

Psycholog szkolny

----

----

  Godziny pracy mogą ulec zmianie


  

Czym się zajmuje psycholog szkolny?

 

 • podejmuje działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn zaburzeń funkcjonowania ucznia oraz jego potencjalnych możliwości i potrzeb, w tym wspiera mocne strony ucznia;
 • określa formy i sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb, w tym podejmuje działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne;
 • udziela porad i wsparcia uczniom zgłaszającym problemy emocjonalne, zdrowotne itp;
 • organizuje zajęcia psychoedukacji z młodzieżą;
 • prowadzi działalność psychoedukacyjną w środowisku nauczycieli i rodziców dotyczącą zwłaszcza zagadnień potrzeb psychicznych, procesów dojrzewania dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do twórczego, zindywidualizowanego rozwoju ucznia;
 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; wspiera w tych działaniach innych nauczycieli;
 • wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • inicjuje w środowisku szkolnym działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków trudności dydaktycznych, zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i niedostosowaniu społecznemu uczniów, w tym motywowanie uczniów do zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych;
 • kieruje uczniów na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z uwagi na trudności w nauce, deficyty rozwojowe, przewlekłą chorobę; motywuje młodzież do współpracy ze specjalistami;
 • współpracuje z różnymi osobami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci               i młodzieży oraz wspierającymi funkcję wychowawczo – opiekuńczą szkoły;
 • kreuje postawy prospołeczne, dba o kształtowanie atmosfery wzajemnej życzliwości i zaufania w społeczności szkolnej