Programowanie z eTwinning

1lo-logo

W dniach 8-9 grudnia 2018r. nauczyciele naszej szkoły: p. Anna Feler, p. Małgorzata Krasowska, p. Agnieszka Hartman oraz p. Małgorzata Warno uczestniczyły w Regionalnym seminarium szkoleniowo-kontaktowym, Programowanie z eTwinning, zorganizowanym przez Krajowe Biuro Programu ETwinning w Elblągu.

 

Seminarium skierowane było do nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą podjąć współpracę w ramach programu eTwinning. Nasi nauczyciele mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw , ale przede wszystkim poznać partnerów projektowych i rozpocząć współpracę między szkołami. Taką przygodę w programie eTwinning rozpoczęła już we wrześniu p. Małgorzata Warno w formie projektu międzynarodowego w którym uczestniczą nasi uczniowie z klasy Ic oraz uczniowie ze szkoły średniej z południowej Francji. Szczegóły i formy współpracy p. Małgorzata Warno przedstawiła na sesji plenarnej jako przykłady dobrych praktyk. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły poznają swoich rówieśników, ich środowisko szkolne, rodzinne i region , który zamieszkują. Językiem komunikacji jest język angielski, a narzędziem komunikacji najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne.
Życzymy uczniom wspaniałej przygody, a nauczycielom odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań jakie niesie współczesna szkoła.

Małgorzata Warno