Olimpiada PCK

1

13 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu zakończył się etap rejonowy  XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

 

Głównym celem tego ogólnopolskiego konkursu  jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,

- pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,

- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

W olimpiadzie na szczeblu rejonowym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego, braniewskiego oraz miasta Elbląga.

Uczestnicy musieli się zmierzyć z zestawem pytań testowych, które obejmowały zagadnienia z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia.

Reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące Mateusz Zaborski (1h) zajął II miejsce w konkursie. Uczennice: Aleksandra Oleszkiewicz (1g), Natalia Kaluza (1h) otrzymały wysoką punktację za test.

Gratulujemy!

Zdjęcia