Ogólnopolski przegląd literacki - mamy laureatki

laureatki Lipa 2019

Przed chwilą skończyły się wakacje, a nasi uczniowie już przynoszą powody do dumy. Wiktoria Pichola z klasy 2A oraz Paulina Lepak z klasy 3D zostały laureatkami XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2019. Warto podkreślić, że przewodniczącym jury był sam Tomasz Jastrun.

Cytat z protokołu jury:

„Jury XXXVII Wojewódzkiego i XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2019 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej ma zaszczyt poinformować, że w tegorocznym przeglądzie wzięło udział 509 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 1206 utworów. [...] Po zapoznaniu się z wszystkimi utworami, jury - w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman (sekretarz) - postanowiło uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu tradycyjnie sto tekstów stu autorów, którzy wyróżnili się świeżością odbioru rzeczywistości, obiecującym warsztatem literackim lub nawet stworzeniem własnej wizji świata przedstawionego w utworze.”

Wiktoria została doceniona za wiersz pt. „Wino”, natomiast Paulinę dostrzeżono po przeczytaniu jej opowiadania „Koleje losu”.

Wręczenie nagród i publiczna prezentacja wyróżnionych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi, prowadzonymi przez jurorów w trakcie podsumowaniu przeglądu, które zorganizowane zostanie 18 października 2019 w Bielsu-Białej.

 

Małgorzata Krasowska - opiekun uczennic