70-lecie E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Oferta Edukacyjna I LO

Propozycje klas pierwszych   w roku  szkolnym 2017/2018

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

  Nazwa klasy

 Przedmioty realizowane         w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające do wyboru od klasy drugiej

humanistyczno – prawna  z elementami wiedzy o mediach

język polski

język  angielski

historia lub  wos/ od klasy II/  

przedmioty uzupełniające do wyboru:

- łacina dla prawników
- społeczeństwo XX i XXI wieku
- elementy wiedzy prawniczej
- konwersacje w j. angielskim
- wiedza o mediach
-wiedza o filmie i teatrze

medyczna /biologiczno-chemiczna / z laboratoriami z biologii i chemii    

chemia

biologia/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:  

- laboratorium biologiczne
- laboratorium chemiczne
- pierwsza pomoc  przedmedyczna
- elementy toksykologii
- łacina medyczna
- fizyka w medycynie
- j. angielski w medycynie 

medyczna /biologiczno-chemiczna/z elementami patologii medycznej

chemia

biologia/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:  

- elementy patologii medycznej
- elementy toksykologii
- łacina medyczna
- j. angielski w medycynie
- fizyka w medycynie
- biofizyka
- elementy ratownictwa medycznego 

matematyczno-fizyczna  akademicka współpraca z PWSZ w Elblągu

matematyka

fizyka

informatyka  lub przedmioty uzupełniające  z zakresu informatyki/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru: 

- informatyka użytkowa
- informatyka w  zadaniach
- j. angielski
– konwersacje
- j. angielski w biznesie
- geografia fizyczna z elementami geografii regionalnej

matematyczno-fizyczna z rozszerzonym j. angielskim  

matematyka

fizyka

j. angielski/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru: 

- informatyka w  zadaniach
- j. angielski – konwersacje
- j. angielski w biznesie

W każdej z klas językiem wiodącym jest języka angielski; jako drugi język proponujemy do wyboru:

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

UWAGA !

Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane w rozszerzeniu od klasy II zależnie od  deklaracji uczniów.

 

O SZKOLE

Szkoła przy ulicy Pocztowej znalazła się na mapie Elbląga 70 lat temu. Przez ten czas tysiące wychowanków I Liceum zapisało się na kartach historii: miasta, kraju i świata. Szkoła nadal cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów, o czym świadczy corocznie duża liczba kandydatów, chcących wstąpić w jej mury.

Wielu uczniów z dumą podkreśla, że kontynuują rodzinne tradycje, gdyż absolwentami szkoły są ich dziadkowie, rodzice, czy starsze rodzeństwo. Opinie zaufanie naszych absolwentów to dla I LO najlepsza rekomendacja.

Profesjonalna kadra nauczycielska wciąż kształci się i doskonali, zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie nowoczesna edukacja oraz praca z bardzo zdolną młodzieżą, o bardzo wysokich aspiracjach.

Sapere aude

Jeśli jesteś ambitny, aktywny, twórczy „miej odwagę być mądrym”.  Wybierz I LO i daj sobie szansę na sukces.

Zapewniamy:

 • wysoką jakość kształcenia

Nasi absolwenci osiągają z egzaminów maturalnych wysokie wyniki otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

 • szeroką ofertę edukacyjną

Ofertę kierunków tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz o wyniki  badań opinii naszych absolwentów. Wdrażamy innowacje pedagogiczne z matematyki, programowania, chemii, biologii oraz kulturoznawstwa.

 • skuteczną naukę języków obcych – angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego a także języka łacińskiego jako przedmiotu uzupełniającego  oraz w ramach zajęć nadobowiązkowych,
 • pomoc w wyborze właściwego kierunku edukacji

Otaczamy uczniów opieką pedagoga i psychologa w zakresie diagnozy, terapii oraz doradztwa zawodowego.

 • indywidualizowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem zdolności kierunkowych,

Uczniowie na wniosek rodzica lub nauczyciela, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą realizować indywidualny tok lub program nauki. Posiadamy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”.

 • współpracę ze środowiskiem naukowym

Współpracujemy  z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z Wydziałem Fizyki oraz Wydziałem Humanistycznym  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym , Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni.

 • posiadamy certyfikaty: "Szkoły Odkrywców Talentów" oraz Znak Jakości Brązowej Szkoły "Perspektywy 2017"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont”, który organizuje imprezy w zakresie sportów wodnych, narciarstwa oraz tenisa . Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach licznych sekcji sportowych, takich jak: sekcja żeglarska, kajakowa, tenisa ziemnego, narciarska, sekcja piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, sekcja unihokeja.

W szkole jest także koło strzeleckie „Sagittarius”.

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne

I LO słynie z szerokiego zaangażowania uczniów w życie szkoły, miasta i regionu. Przygotowują  oni oprawę artystyczną wielu imprez, działają w licznych klubach i organizacjach.  

Młodzież uczestniczy w spektaklach teatralnych, filmowych, wystawach artystycznych, wernisażach.

 • wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne

Od ponad 20 lat I LO prowadzi współpracę i wymianę młodzieży ze szkołą w Barssel w Niemczech. Cyklicznie organizowane są edukacyjne wyjazdy do Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii oraz coroczne rejsy żaglowcem Pogoria w ramach „Szkoły pod żaglami”.

Młodzież uczestniczy w Międzynarodowych Zlotach Szkół im. Juliusza Słowackiego.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się biwaki naukowe a także  wyjazdy na warsztaty i wykłady do najlepszych ośrodków akademickich.

Przyjazne warunki sprzyjające uczeniu się to połowa sukcesu w efektywnej nauce. Dokładamy starań, by wszyscy uczniowie dobrze czuli się  w murach naszej szkoły zapewniając:

 • bezpieczeństwo w szkole
 • wpływ młodzieży za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego na najważniejsze dla społeczności szkolnej decyzje
 • nowoczesną bazę dydaktyczną - pracownie informatyczne ze sprzętem wysokiej klasy, sale lekcyjne wyposażone w komputery, sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne, biblioteka wyposażona w stanowiska komputerowe
 • niepowtarzalny klimat tworzony przez całą społeczność szkolną
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat i działalność charytatywną w Szkolnym Kole Caritas
 • możliwość rozwijania  pasji między innymi :

- w szkolnej drużynie Ratownictwa Medycznego

- w szkolnej redakcji radia Veto

- w Szczepie Puszczańskim Wanbli ZHP

- na zajęciach tanecznych Zumba

 • wpisane w tradycję szkolną imprezy i uroczystości:

- Pasowanie na Słowaka

- Festiwal Talentów

- Festiwal Nauki

- Gala z Patronem "Juliuszki"

- Wielkie Szkolne Dyktando

- Dzień Muzyki

- Nocne Szanty

- Dni Rodziny

- Nocki w Hogwarcie

- Uroczyste Pożegnanie Maturzystów

 • możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego i punktu ksero.

 

ZASADY REKRUTACJI  do  klas pierwszych  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. Juliusza Słowackiego w ELBLĄGU na rok szkolny 2017/2018

 

   1.Podstawa  prawna  

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących  absolwentami  dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 • Zarządzenie Nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok  szkolny 2017/2018 do publicznych szkól podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej i stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

2.Terminy  postępowania  rekrutacyjnego:

 • od 4 maja do 9 czerwca  2017r. złożenie  wniosków o przyjęcie do szkoły, ze wskazaniem wybranych oddziałów,   wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 23 czerwca  do 27 czerwca  2017r. do godz. 14.00  uzupełnienie  przez  kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • do 29 czerwca  2017r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły  oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • do 30 czerwca 2017r. do godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 • do 10 lipca 2017r. do godz. 14.00 potwierdzenie  przez  rodzica niepełnoletniego  kandydata woli  przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
 • 11 lipca 2017r. do godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w ZSO w Elblągu.                

3. Zasady rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w ZSO  w   Elblągu         

Wymagane  dokumenty

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu wypełniają arkusz w programie  EPED  dla szkół Elbląga i przesyłają go elektronicznie.  Do szkoły należy dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem -wydrukowane z elektronicznego systemu,
 • świadectwo  ukończenia  gimnazjum,
  • kartę zdrowia - tylko młodzież spoza Elbląga,
  • dwie fotografie,
  • inne dokumenty posiadane przez kandydata - osiągnięcia, udział w konkursach.

 Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl                                                                                       

 O przyjęciu  kandydata   do  klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu decydują:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki       w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażonych     w skali procentowej z:

 1)    języka polskiego ( max 100% = 20 pkt ),

  2)    historii i wiedzy o społeczeństwie ( max 100% = 20 pkt ),

  3)    matematyki ( max 100% = 20 pkt ),

  4)    przedmiotów przyrodniczych ( max 100% = 20 pkt ),

  5)    języka obcego nowożytnego  - poziom podstawowy ( max 100% = 20 pkt ).

Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości  0,2 punktu.  – maksymalnie 100 punktów

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia  na punkty ocen z:  j. polskiego, matematyki, języka obcego (pierwszego) i biologii - maksymalnie 72 punkty. 

   Z  każdego przedmiotu przyjmuje się przelicznik punktowy: 

      celujący – 18 punktów

      bardzo dobry – 17 punktów

      dobry - 14 punktów

      dostateczny - 8 punktów

      dopuszczający - 2 punkty

 • uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie  aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum -maksymalna liczba punktów  do uzyskania -18.

Uwaga!

 • Szczegółowe zasady przeliczania na punkty kryterium uzyskania szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących  absolwentami  dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

 (plik do pobrania w załączniku)

 Miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach  (konkursach)  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 - międzynarodowym i krajowym : miejsca 1-10;

 - wojewódzkim: miejsca 1-5;

 - powiatowym: 1-3.

Zakres punktowy przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego w Elblagu wynosi 110 punktów.

 II etap rekrutacji

 • Jeśli w I etapie uzyskano równorzędne wyniki, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Mają one jednakową wartość i brane są pod uwagę łącznie.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

III etap rekrutacji

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Procedura odwoławcza.

W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic składa wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.