Nietypowe warsztaty

20190531_115840

31 maja 2019 roku uczniowie klasy II C o profilu biologiczno – chemicznym brali udział w nietypowych warsztatach ekotoksykologicznych. Warsztaty te miały formę spływu kajakowego i odbywały się na rzece Elbląg.

 

Rzeka Elbląg zwana często Elblążką, to typowa żuławska rzeka mająca  17,70 km długości, będąca ważną arterią, łączącą szlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z Elblągiem i Zalewem Wiślanym, do której  wpadają Tyna i Fiszewka. Uczestnikom ekspedycji badawczej udało się przepłynąć jedynie niewielki jej odcinek z przystani do rzeki Tyny.

      Każdy uczestnik spływu został zaopatrzony w kamizelkę ratunkową, kajak 2-osobowy oraz  wiosło. Przed rozpoczęciem spływu pan Tomasz Bartnicki udzielił krótkiego instruktażu na temat korzystania z kajaków oraz technik płynięcia.

     Podczas warsztatów ekotoksykologicznych młodzież analizowała właściwości fizyczne i chemiczne wody w rzece. Uczniowie pobierali próbki reprezentatywne wody oraz oznaczali stężenie fosforanów, azotanów (V) i (III), jonów amonowych, jonów wapnia i magnezu (wpływających na twardość wody) oraz pH cieku. Otrzymane wyniki porównywali z normami i Rozporządzeniami  Ministerstwa  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, co pozwoliło na klasyfikację wód według trzech klas czystości.  Niestety otrzymane wyniki nie pozwoliły zaliczyć rzeki Elbląg  do wód o najwyższej jakości.

dr Leszek Lenart

Zdjęcia