Naukowa Konferencja Uczniowska

logo_niepodleglosci

W dniu 30 listopada 2018 r. w auli im. Euzebiusza Słowackiego I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu odbyła się Naukowa Konferencja Uczniowska „Polacy w walce o niepodległość” oraz Narodowe Czytanie Antologii Niepodległości.

 

Stulecie odrodzenia Polski po 123 latach niewoli skłoniło do refleksji nad okresem dziejów, w którym Polacy wybijali się na niepodległość. Prelegenci przedstawili w literacko-historycznym ujęciu „drogi do niepodległości”, jakie wyznaczyli wybrane przez nich postacie: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz bohaterowie powstań narodowych: listopadowego i styczniowego.

W listopadzie, miesiącu, kiedy uwaga skupia się na polskiej historii i zagadnieniach związanych z „drogami do niepodległości” odbyła się druga edycja tegorocznej akcji Narodowego Czytania.

Pierwsza edycja odbyła się we wrześniu i dotyczyła „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Edycja listopadowa Narodowego Czytania miała za zadanie przypomnieć utwory najwybitniejsze i najbardziej znaczące w polskiej historii.

Na Antologię Niepodległości złożyły się 44 teksty. Z nich został dokonany wybór tych utworów, jakie zainteresowały ochotników akcji czytelniczej.

Uczestnicy konferencji naukowej „Polacy w walce o niepodległość” – klasy 1 d, 1e, 2e i 3a – byli odbiorcami tekstów literackich, jakie złożyły się na patriotyczną „Narodową Antologię”. Spośród nich rekrutowali się także recytatorzy:

Laura Koperska – Bogurodzica, Hymn (Święta miłości…) I. Krasickiego

Karolina Głażewska – Boże, coś Polskę, A. Felińskiego

Antoni Frąckiewicz – Do Matki Polki, A. Mickiewicza

Kinga Rychter – Pieśń IV, M. Sępa Szarzyńskiego

Julia Tkaczyk – Kto mi dał skrzydła, J. Kochanowskiego

Marlena Baran – Lament utrapionej Korony, Sz. Starowolskiego

Lukas Mechliński – Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, F. Karpińskiego

Michał Łubiński – Pieśń o domu, M. Konopnickiej

Konrad Rygiel – Pan Tadeusz (fr.), A. Mickiewicza

Anna Kurzyńska – Póki w narodzie myśl swobody żyje, A. Asnyka

Maciej Michalski – Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, L. Staffa

Ponadto, uczestnicy konferencji naukowej – klasy 1 d, 1e, 2e i 3a wysłuchali referatów, ukazujących znaczenie dokonań wybitnych postaci na rzecz odzyskania wolności przez Polskę, jak też przedstawiających uniwersalny, ponadnarodowy wymiar aktywności tych ludzi idei. Prezentacja wybranych postaci z panteonu narodowego – obywateli nie tylko polskich – ale – za sprawą wagi idei, w imię których podejmowali działania – także świata służyła przypomnieniu najbardziej istotnych momentów polskiej historii z okresu zaborów. Poprzedziło ją historiozoficzne wprowadzenie podyktowane perspektywą czasową stu lat od odzyskania niepodległości.

Wśród referentów byli:

  1. Filip Minkiewicz 3a – Czym jest Niepodległość?
  2. Marcel Adamek 2e – Tadeusz Kościuszko – zwycięski bohater przegranego powstania
  3. Jędrzej Hoppe 1d – Powstańcy listopadowi na terenie Elbląga i Żuław
  4. Monika Gajkowska 3a – Rola Adama Mickiewicza w podtrzymaniu ducha narodu
  5. Karol Grajczak 3a – Dlaczego Juliusz Słowacki wielkim wieszczem był?
  6. Szymon Zadworny 1d – Trzech bohaterów powstania styczniowego

Wystąpieniom konferencyjnym towarzyszyły prezentacje multimedialne, złożone z materiałów archiwalnych związanych z przedstawianą problematyką.

Gratulujemy licealistom debiutu naukowego!

Adrianna Adamek-Świechowska