Narodowe Czytanie 2019

pobrane

Dnia 7 września 2019r. (sobota) o godz. 10.30 w Auli odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania.
Do Auli udają się uczniowie klas: 1f, 1g, 1i, 1j – ubrani na galowo. Pozostałe klasy (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1k, 2d, 2e, 3b, 3d, 3e) z wychowawcami lub/i wyznaczonymi nauczycielami czytają wybrane nowele w salach.Klasy: 1a, 2a, 3a, 2b, 2c, 3c, grupy co najmniej 15-osobowe, zaangażowane są w czytanie na wskazanych ulicach. Uczniowie z wymienionych klas, którzy nie biorą udziału w happeningu ulicznym, z wyznaczonymi przez wychowawcę nauczycielami spotykają się w klasach.

 

Dla przypomnienia i wypożyczenia:

Do tegorocznej lektury Prezydent Andrzej Duda z Małżonką wybrali osiem tekstów, „których wspólnym mianownikiem jest polskość  w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”.       

Będą to:

  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
  2. Dym – Maria Konopnicka
  1. Katarynka – Bolesław Prus
  1. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) –

Bruno Schulz

  1. Orka – Władysław Stanisław Reymont
  1. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  1. Sachem – Henryk Sienkiewicz
  1. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.