Kolejny tytuł laureata dla Ani Trojakowskiej

logo_950

 

 

            Z wielką radością informujemy, że uczennica Gimnazjum Nr8 – Anna Trojakowska z klasy IIIg, uzyskała tytuł laureata w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

 

 

            Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu. Każdy z uczestników rozwiązywał test on-line, przy czym miał tylko jedną możliwość przystąpienia do testu. Po trzech etapach egzaminu pisemnego, zwieńczeniem konkursu był egzamin ustny, który odbywał się przy pomocy komunikatora Skype. Zmagania trwały od 07 stycznia do 31 marca b.r.

            Laureatom Olimpiady, na podstawie przedłożonego zaświadczenia stwierdzającego przyznanie tytułu laureata, przysługują następujące uprawnienia:

– celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych

– przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia (mówiący o tym, że zasady rekrutacji określa statut danej szkoły)

– zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

            Gratulujemy Ani kolejnego sukcesu i życzymy dalszych na następnym etapie jej edukacji.

 

Rzecznik prasowy ZSO,

Anna Luiza Górecka