70-lecie E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Kalendarz Roku Szkolnego

        KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2016/2017

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W ELBLĄGU

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r. godz. 9.00

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016r.

 

3.

Wystawienie ocen za I semestr

do 13  stycznia 2017r.

 

4.

Studniówka

20 stycznia 2017r. 

 

5.

Ferie zimowe:

23 stycznia  do 5 lutego 2017r.

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 –18 kwietnia  2017r.

 

7.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

 

do 21 kwietnia 2017r.

8.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

19 kwietnia 2017r./ środa/

20 kwietnia 2017r./ czwartek/

21 kwietnia 2017r./ piątek/

 

9.

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

 28  kwietnia 2017r.

10.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część pisemna

 

 

- część ustna

 

od 4  maja do    24   maja 2017r.

/wg harmonogramu CKE/

 

od maja  8 do  20  maja 2017r.

 

11.

Wystawienie ocen rocznych

do 14 czerwca 2017r. 

 

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjalnych

 

22 czerwca 2017r. godz. 13 00

 

13.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

- klasy gimnazjalne

- klasy licealne

23 czerwca 2017r.

 

godz.   9 00

godz. 10 00         

         

14.

Ferie letnie

 

24 czerwca  - 31 sierpnia 2017r.

 

15.

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień ferii letnich

 

 

 

                               

                                TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH  wtorki

 

16.

Rady Pedagogiczne:

- organizacyjno-informacyjna

 

- szkoleniowe

 

 

 

- klasyfikacyjne

   a) I semestr

   b) II semestr klasy maturalne

   c) II semestr

 

- analizujące

   a) I semestr

   b) II semestr

 

13 września 2016r. godz. 16.30

 wtorek

 

*wg potrzeb / co najmniej  dwa   

   razy w semestrze/

    

 

    17  stycznia 2017r. wtorek

    25  kwietnia 2017r. wtorek

    19  czerwca 2017r. poniedziałek

 

    

 7  lutego 2017r.  wtorek

 27 czerwca  2017r. wtorek

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  czwartki

 

 

17.

 

Zebrania z rodzicami klas  pierwszych gimnazjalnych

 

 

8   września 2016r.

godz. 16. 30

 

 

18.

 

Zebrania z rodzicami klas  pierwszych

licealnych

 

 

8   września  2016r.

godz. 17. 15

 

 

19.

 

Zebrania z rodzicami klas:

 

- trzecich  gimnazjalnych  /procedury   egzaminu gimnazjalnego /

 

-  drugich gimnazjalnych 

-  drugich i trzecich licealnych

 

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców

 

 

15 września  2016r.

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 17. 30

 

 

20.

 

Spotkania indywidualne z rodzicami

 

20 października 2016r.

                   godz.17 00 – 18 00

                  

  20 kwietnia 2017r.

                    godz. 17 00 – 18 00

 

 

21.

 

Spotkania  z rodzicami klas

 

- trzecich licealnych (procedury maturalne)

 

 

20  października 2016r. 

                  

                     godz. 17.00

 

22.

 

Śródokresowe zebrania z rodzicami klas:

- gimnazjalnych

 

 

 

- licealnych

 

 

 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

 

 

 

 

24  listopada 2016r.   godz.  17 00

 30 marca   2017r.       godz. 17 00

 25  maja    2017r.       godz. 17 00

 

  

 24  listopada 2016r.   godz.  17 30

 30 marca   2017r.       godz. 17 30

 25  maja    2017r.       godz. 17 30

 

 30 marca 2017 r. godz. 17.  30

 

23.

 

Okresowe zebrania z rodzicami klas:

 

- gimnazjalnych

 

- licealnych

 

 

 

      19 stycznia 2017r.

 

       godz. 17 00

 

       godz. 17 30

 

 

  DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  w  ZSO

 

31 października 2016r.  / poniedziałek /

 

19 kwietnia  2017r.- egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

  / środa/

20 kwietnia  2017r.- egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza

  / czwartek /

21 kwietnia  2017r.- egzamin gimnazjalny  j. obcy nowożytny  

 /piątek /

2 maja 2017r.   / wtorek /

 

4 maja 2017r.  - egzamin maturalny z  j. polskiego /czwartek/ 

 

5 maja 2017r.  - egzamin maturalny z  matematyki /piątek/ (tylko I LO)

 

8 maja 2017r. – egzamin maturalny z  j. angielskiego / poniedziałek/

 

16 czerwca  2017r. -  piątek  po Bożym Ciele