E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Kalendarz Roku Szkolnego

     

  KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W ELBLĄGU

           

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r. godz. 9.00

 

2.

Rekolekcje dla uczniów liceum

 

27-28 listopada 2018r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

 

4.

Wystawienie ocen za I okres

do 11 stycznia 2019r./ piątek/

 

5.

Studniówka

18 stycznia 2019r. /piątek/

 

6.

Ferie zimowe:

21 stycznia  do 3 lutego 2019r.

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia  2019r.

 

8.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

 

do 12 kwietnia 2019r.

9.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

10 kwietnia 2019r./ środa/

11 kwietnia 2019r./ czwartek/

12 kwietnia 2019r./ piątek/

 

10.

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

26  kwietnia 2019r.

11.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część pisemna

 

 

- część ustna

 

od 6 maja do 23 maja 2019r.

/wg harmonogramu CKE/

 

od 6 maja do 25 maja 2019r.

 

 

12.

 

Wystawienie ocen rocznych

 

do 14 czerwca 2019r. 

 

 

13.

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019r.

      

         

14.

Ferie letnie

 

24 czerwca  - 31 sierpnia 2019r.

 

 

15.

 

Egzaminy poprawkowe

 

Ostatni tydzień ferii letnich

 

                               

                            TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH  wtorki

 

16.

Rady Pedagogiczne:

- organizacyjno-informacyjna

 

- szkoleniowe

 

 

 

- klasyfikacyjne

   a) I okres

   b) II okres klasy maturalne

   c) II okres

 

- analizujące

   a) I okres

   b) II semestr

 

11 września 2018r. godz. 16.30

                                       wtorek

 

*wg potrzeb / co najmniej  dwa   

   razy w semestrze/

    

 

    15 stycznia 2019r. wtorek

    16  kwietnia 2019r. wtorek

    17  czerwca 2019r. poniedziałek

 

    

     12  lutego  2019r.  wtorek

     25 czerwca  2019r. wtorek

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  czwartki

 

 

17.

 

Zebrania z rodzicami klas  pierwszych

licealnych

 

 

13  września  2018r. czwartek

godz. 17.00

 

 

18.

 

Zebrania z rodzicami klas:

 

- trzecich  gimnazjalnych  /procedury   egzaminu gimnazjalnego /

 

-  drugich i trzecich licealnych

 

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców

 

 

20 września  2018r.czwartek

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 17. 30

 

 

19.

 

Spotkania indywidualne z rodzicami

 

18 października 2018r.

                   godz. 17.00 – 18.00

                  

 11  kwietnia 2019 r.

                    godz. 17.00 – 18.00

 

 

20.

 

Spotkania  z rodzicami klas

 

- trzecich licealnych (procedury maturalne)

 

 

18 października 2018r.   

                  

                     godz. 17.00

 

 

 

21.

 

Śródokresowe zebrania z rodzicami klas:

- gimnazjalnych

i

- licealnych

 

 

 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

 

 

 

 

22  listopada 2018r.   godz. 17.00

21 marca   2019r.       godz. 17.00

23  maja    2019r.       godz. 17.00

 

  

 

21 marca 2019 r. godz. 17.  00

 

22.

 

Okresowe zebrania z rodzicami klas:

 

- gimnazjalnych

 

- licealnych

 

 

 

      17 stycznia 2019r.

 

       godz. 17.00

 

       godz. 17.00

 

 

  DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  w  ZSO

 

2 listopada 2018r. – piątek

 

10 kwietnia  2019r.- egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

                                                                                                          / środa/

11 kwietnia  2019r.- egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza

                                                                                                         / czwartek /

12 kwietnia  2019r.- egzamin gimnazjalny  j. obcy nowożytny  

                                                                                                          /piątek /

2 maja 2019r.   / czwartek  /

 

6 maja 2019r.  - egzamin maturalny z  j. polskiego /poniedziałek / 

 

7 maja 2019r.  - egzamin maturalny z  matematyki / wtorek /   

 

8 maja 2019r. – egzamin maturalny z  j. angielskiego / środa /