E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej Zielona Flaga

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Kalendarz Roku Szkolnego

     

   KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2017/2018

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W ELBLĄGU

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. godz. 9.00

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

 

3.

Wystawienie ocen za I okres

do 12 stycznia 2018r.

 

4.

Studniówka

styczeń 2018r. /do ustalenia/

 

5.

Ferie zimowe:

22 stycznia  do 4 lutego 2018r.

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca  – 3 kwietnia  2018r.

 

7.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

 

do 20 kwietnia 2018r.

8.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

18 kwietnia 2018r./ środa/

19 kwietnia 2018r./ czwartek/

20 kwietnia 2018r./ piątek/

 

9.

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

 27  kwietnia 2018r.

10.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część pisemna

 

 

- część ustna

 

od 4 maja do 22 maja 2018r.

/wg harmonogramu CKE/

 

od 7 maja do 25 maja 2018r.

 

11.

Wystawienie ocen rocznych

do 15 czerwca 2018r. 

 

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjalnych

 

 

21 czerwca 2018r. godz. 13:00

 

13.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

- klasy gimnazjalne

- klasy licealne

 

22 czerwca 2018r.

 

godz.  10.00

godz.  11.00         

         

14.

Ferie letnie

 

24 czerwca  - 31 sierpnia 2018r.

 

 

15.

 

Egzaminy poprawkowe

 

Ostatni tydzień ferii letnich

 

                               

                                TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH  wtorki

 

16.

Rady Pedagogiczne:

- organizacyjno-informacyjna

 

- szkoleniowe

 

 

 

- klasyfikacyjne

   a) I okres

   b) II okres klasy maturalne

   c) II okres

 

- analizujące

   a) I okres

   b) II semestr

 

12 września 2017r. godz. 16.30

 wtorek

 

*wg potrzeb / co najmniej  dwa   

   razy w semestrze/

    

 

    16  stycznia 2018r. wtorek

    24  kwietnia 2018r. wtorek

    18  czerwca 2018r. poniedziałek

 

    

     6  lutego  2018r.  wtorek

 26 czerwca  2018r. wtorek

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  czwartki

 

 

17.

 

Zebrania z rodzicami klas  pierwszych

licealnych

 

 

14  września  2017r.

godz. 17.00

 

 

18.

 

Zebrania z rodzicami klas:

 

- trzecich  gimnazjalnych  /procedury   egzaminu gimnazjalnego /

 

-  drugich gimnazjalnych 

-  drugich i trzecich licealnych

 

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców

 

 

21 września  2017r.

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 17. 30

 

 

19.

 

Spotkania indywidualne z rodzicami

 

19 października 2017r.

                   godz.17 00 – 18 00

                  

 19  kwietnia 2018r.

                    godz. 17 00 – 18 00

 

 

20.

 

Spotkania  z rodzicami klas

 

- trzecich licealnych (procedury maturalne)

 

 

19 października 2017r. 

                  

                     godz. 17.00

 

21.

 

Śródokresowe zebrania z rodzicami klas:

- gimnazjalnych

 

 

 

- licealnych

 

 

 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

 

 

 

 

23  listopada 2017r.   godz.  17 00

 22 marca   2018r.       godz. 17 00

 24  maja    2018r.       godz. 17 00

 

  

 23  listopada 2017r.   godz.  17 30

 22 marca   2018r.       godz. 17 30

 24  maja    2018r.       godz. 17 30

 

22 marca 2018 r. godz. 17.  30

 

22.

 

Okresowe zebrania z rodzicami klas:

 

- gimnazjalnych

 

- licealnych

 

 

 

      18 stycznia 2018r.

 

       godz. 17 00

 

       godz. 17 30

 

 

  DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  w  ZSO

18 kwietnia  2018r.- egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

                                                                                                          / środa/

19 kwietnia  2018r.- egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza

                                                                                                         / czwartek /

20 kwietnia  2018r.- egzamin gimnazjalny  j. obcy nowożytny  

                                                                                                          /piątek /

30 kwietnia  2018r.  / poniedziałek /

2 maja 2018r.   / środa /

 

4 maja 2018r.  - egzamin maturalny z  j. polskiego /piątek/ 

 

7 maja 2018r.  - egzamin maturalny z  matematyki / poniedziałek/    tylko I LO

 

8 maja 2018r. – egzamin maturalny z  j. angielskiego / wtorek/

 

1 czerwca  2018r. -  piątek  po Bożym Ciele