Europejski Dzień Języków Obcych w ZSO

CAM04582

Dnia 5 października 2017 r. na ternie naszej szkoły obył się Europejski Dzień Języków Obcych.

Organizatorami tej imprezy były pani Małgorzata Kamińska-nauczycielka języka włoskiego i pani Anna Feler-nauczycielka języka hiszpańskiego. Pomagały nauczycielki języków obcych: pani Maria Chylińska, pani Anna Jacewicz, pani Aneta Jarecka, pani Katarzyna Kozłowska i pani Ewa Romanowska. Patronat nad wyżej wymienionym wydarzeniem objęła Pizzeria OLIWKA.

Uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych licznie uczestniczyli w Europejskim Dniu Języków Obcych organizowanego między innymi w Auli naszej szkoły. Ich występy, produkty kulinarne, wykonane plakaty miały przybliżyć wszystkim obecnym tradycje krajów, w których mieszkańcy posługują się językiem przez nich poznawanym na zajęciach lekcyjnych. Dzieląc się wiedzą ze szkolnej ławy wzbogacili nasz czas, wskazali na wartość jaką niesie ze sobą umiejętność władania wieloma językami. Zwłaszcza dziś, kiedy Europa i Świat stawia przed nami szerokie możliwości: studia, praca być może życie wśród ludzi różnych kultur, narodowości i religii.

Występy uczniów to przede wszystkim taniec „Maria”Ricky Martin, „Piede-spalla”, bajka pt. Zupa z kamienia, piosenka pt. Kanikuły i Radio active oraz wiersz Lokomotywa. Całość spotkania prowadzili: Jagoda Kazimierczuk i Maciej Stodulski-uczniowie z klasy III b LO. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie w/w imprezy serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejną edycję.

Marzena Kosińska