Czego dowiedzieli się licealiści o historii pieniądza?

muzeum lekcja

Uczniowie z klasy pierwszej o profilu matematyczno-biznesowym uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że elbląskie muzeum jest jednym z najstarszych w Polsce i jednocześnie najstarszym muzeum Warmii i Mazur. Założone w 1864 r. Stadtliche Museum zostało w wyniku II wojny światowej zrujnowane. Kolekcjonowanie zbiorów przywrócono dopiero w 1954 r. Dziś jest również jednym  z najbogatszych w Polsce zabytków archeologicznych.

Dnia 14 maja 2019 r. licealiści z klasy I e wraz z wychowawczynią uczestniczyli w lekcji na temat, „Historia pieniądza” zorganizowanej w naszym elbląskim muzeum. Poznali historię złotego I i II Rzeczpospolitej oraz z czasów okupacji niemieckiej, PRL-u i III Rzeczpospolitej.  Jaka jest najstarsza historia polskiej monety? Które z nich zachowały się i obecnie przechowywane są nie tylko w muzeum? Jaką wartość mają dziś  po wielu wiekach? Czy są dostępne zwiedzającym muzeum i gdzie można je oglądać? Na te i inne pytania młodzież pozyskała informację podczas lekcji w elbląskim muzeum, które zgromadziło bogate zbiory monet stanowiąc bogactwo elbląskiego dziedzictwa.

Podróż po  historii polskiej monety stanowi początek naszej drogi do pozyskania wiedzy na temat zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. W przyszłym roku wybieramy się do Warszawy, by poznać między innymi  Skarby Mennicy Polskiej.

 

Marzena Kosińska

 

Zdjęcia