1h na Wydziale Biologii

20200204_091940

4 lutego 2020 roku  licealiści klasy I H o profilu  biologiczno - chemicznym, pod opieką: pani Ewy Wierzbickiej i wychowawcy Leszka Lenarta wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

       Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Biotechnologii przeprowadzili z uczniami profesjonalne zajęcia laboratoryjne, nt.:

  1. 1.     „Odkryj bogaty świat grzybów” (prowadzący: dr Elżbieta Ejdys oraz

dr hab. Dariusz Kubiak z Katedry Mikrobiologii i Mykologii), których celem było poznanie wybranych grup grzybów oraz uświadomienie ogromnego zróżnicowania grzybów. Podczas zajęć uczniowie mieli  okazję wykonać samodzielnie preparaty mikroskopowe i makroskopowe.

 

  1. 2.      „Plazmidy bakteryjne – zastosowanie w biotechnologii” ( prowadząca –

dr Wioletta Pluskota z Katedry Fizjologii, Genetyki  i Biotechnologii Roślin), których celem była izolacja dużych plazmidów pochodzących  z komórek Escherichia Coli oraz elektroforeza agarozowa DNA.

 

  Organizatorem tak ciekawych zajęć była nauczycielka biologii – pani Ewa Michalewicz.  

dr Leszek Lenart